Bekkenfysiotherapie-Zoetermeer

Bekkenfysiotherapie het benige bekken

..Voor al uw bekken klachten..

Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut behandelt klachten zoals bekkenpijn , urine verlies, verzakkingsklachten, ontlastingsklachten , pre- en postoperatieve klachten.

De bekkenfysiotherapeut behandelt vrouwen, waaronder zwangere tijdens en na de zwangerschap,  en mannen met bekken- en bekkenbodem klachten.

organen kleine bekken 2
organen van het kleine bekken

behandeling

Tijdens de eerste afspraak bespreken we uw klacht(en) door middel van een uitgebreide intake. Het is van belang u klacht zo goed als mogelijk in beeld te brengen zodat we inzicht krijgen over de aard, de ernst en de beïnvloedbaarheid van de klacht.

 

mannen en vrouwen
mannen & vrouwen

vergoeding

Bekkenfysiotherapie wordt sinds 1 januari 2004, niet meer uit de basisverzekering, maar uit de aanvullende verzekeringen vergoed. Omdat elk aanvullend pakket andere verzekeringsvoorwaarden kent, is het raadzaam in de polisvoorwaarden de vergoedingen die u krijgt voor (bekken)fysiotherapie na te kijken.

Alleen de eerste 9 behandelingen bekkenfysiotherapie, voor het behandelen van klachten van urine-incontinentie, worden wel vergoed vanuit de basisverzekering.

Zwangerschaps gerelateerde bekkenklachten
zwangerschaps gerelateerde bekkenklachten

Rietveldplan 14
2728 EM Zoetermeer
079-3310426